Какви са ползите от обучението по пиано за незрящи?

Стимул за по-голямо развитие на осезанието, защото то е водещо в обучението. Музикалните произведения се възприемат и оценяват посредством личното осезание на всеки един. Спомага за развитието на креативността и логическото мислене дори и без изявени музикални възможности и таланти. Би било подходящо за хора, които изпитват затруднения с овладяване на пространствента ориентация, опознавайки и адаптирайки се към клавиатурата на пианото и разстоянието между тоновете, както и системните упражнения, може да спомогнат изграждането на нов подход за по- добър ориентир, който да улесни възприятието в ежедневието. Ползата от едно такова обучение е социализацията на незрящия човек и усещането, че е разбран и въпреки редицата обществени проблеми пред които се изправя всеки ден, музиката може да се превърне в едно прекрасно средство за преоткриване на един нов много по-добър свят изпълнен със светлина и хармония.

Уроци по пиано за хора с нарушено зрение

В обучението по пиано за хора с нарушено зрение основна роля има осезанието. Връзката между инструмента и ученика се изгражда на едно по-емоционално ниво, защото се доверяваме на усета и възприятието, чрез докосване и слух. Спецификата в едно такова обучение е , че материала който е даден се учи на изуст, като се използват многобройни музикални похвати за неговото по-лесното запаметяване. В похватите за преподаване са включени, както музикално-теоритични дисциплини, като солфеж, хармония, полифония и др., така и брайловия нотопис за учениците, които искат практически да се запознаят с нотното писмо.

Запиши урок