Какви са ползите от уроците по солфеж за незрящи?

Изграждане на музикално-слухови навици, развиващи цялостното възприятие, логическото мислене, както и спомагащи по-добрата ориентация в ежедневието , чрез формирането на по-сензитивен слух. Практическото запознаване с нотното писмо и други елементи от музикалният език, посредством брайловия нотопис. Повишаване на общата музикалност и стимулиране на цялостното слухово възприятие, защото всеки възприема и оценява практическите музикални задачи посредством своето лично осезание.

Уроци по солфеж за хора с нарушено зрение

Уроците по солфеж за хора с нарушено зрение са съвкупност от брайлов нотопис и пеене по ноти, цялостно музикално възпитание, което включва овладяване на основните понятия на музикалния език, свързан с теоретичните аспекти на музиката, и практическо формиране и развитие на музикалните способности.

Запиши урок