Микс и Мастеринг

Тази услуга представлява финалния щрих
от процеса на пост-продукция и цели да смесим, изравни и балансира
звученето на всички съставни елементи на музикалното произведение,
така че то да звучи максимално добре, както на слушалки и телефон, така и
на големи колони и професионални аудио системи.
Header image

Чисто и балансирано звучене

Хармонията и баланса са в основата на професионалното звучене
на музикалната творба, независимо от стила музика.
Това се постига чрез:
Integration icon

Смесване на звуци и работа с динамиката

Integration icon

Изравняване и балансиране

Integration icon

Миксиране и добавяне на звукови ефекти