Индивидуални уроци

Пианото е един от инструментите, който дава най-голяма творческа свобода. На него може да бъде изсвирено всичко. То дава възможност на хората да изразят себе си по най-безопасния начин, да дадат порив на емоциите си и да изпитат удоволствие от това. Пианото развива и двете полукълба на мозъка повишава музикалността и концентрацията, увеличава интелектуалния капацитет и всичко това се случва в обстановка на радост, защото най-важното за нас е учениците ни да изпитват удоволствие от обучението по пиано.

Иновативно обучение по пиано за деца и възрастни

Музикална школа „VeneraMusic” е единствената частна музикална школа в България, която предлага иновативно обучение по пиано. За разлика от стандартната методика останала още от времето на социализма, чиито акцент представлява сухата и скучна теория, нотите и тяхното механично възпроизвеждане, ние предлагаме едно високо-технологично и много по-ефективно обучение, чрез което ученикът по един забавен и бърз начин напредва, добивайки много по-обширни познания, както за инструмента пиано, така и за цялото музикално изкуство. По този начин той е способен да осъзнае в дълбочина математическите алгоритми, на които се прави музиката. Освен техническата част, свързана с изграждане на правилна постановка на звукоизвличане, при този тип обучение се набляга на развитието на вродените творчески възможности, музикалната сензитивност, импровизацията, ладовият усет, хармонията, полифонията и изобщо на цялостното музикално възприятие по един практичен начин, чрез специално подбрани за целта упражнения. Този иновативен подход помага на ученика, както да опознае пианото и неговите музикални възможности, така и по много по-бърз, ефективен и забавен начин да разучим любимите си музикални творби, независимо от стила музика, който изпълнява.

Уроците по пиано се записват предварително на посочените Контакти. Провеждат се на място в школата или Онлайн.

Запиши урок