Индивидуални уроци

Пианото е един от инструментите, който дава най-голяма творческа свобода. На него може да бъде изсвирено всичко. То дава възможност на хората да изразят себе си по най-безопасния начин, да дадат порив на емоциите си и да изпитат удоволствие от това. Пианото развива и двете полукълба на мозъка повишава музикалността и концентрацията, увеличава интелектуалния капацитет и всичко това се случва в обстановка на радост, защото най-важното за нас е учениците ни да изпитват удоволствие от обучението по пиано.

Уроци по пиано

Уроците по пиано са подходящи за деца, ученици и възрастни. В процеса на обучение ученикът ще изгради правилна постановка на ръцете, метро-ритмичен усет, координация, звукоизвличане, ритъм, динамика, теория и импровизация, посредством специално подбрани за целта упражнения. Всичко това е нужно, за да може в последствие да бъде изпълнявана с лекота любимата ни музика.

Уроците по пиано се записват предварително на посочените Контакти. Провеждат се на място в школата или Онлайн.

Условия и цени
Запиши урок