НОВО! Промоционални музикални ваучери

Ваучерите са с ограничено количество.

Солфежът е теоретична дисциплина, която има пряко отношение към всяка една форма на музикално изкуство.

Уроците по солфеж са подходящи за:
деца, ученици и възрастни.

Какво представлява урока

Солфежа е задължителна дисциплина, изучавана във всяко едно музикално заведение и спомага за по-бързото и лесно осъзнаване на музикалния материал. Тя въздейства по изключително положителен начин върху младия изпълнител, развивайки неговия слух, метро-ритмичен усет, музикална памет и др., което има пряко отношение към изграждането му като музикант.

Ползи от уроците по солфеж

Уроците по солфеж систематично изучават музикалните елементи, от които е съставено едно произведение, като: Ноти; Размер; Метро-ритъм; Лад, Гама, Тоналност; Интервали и др.

Цени и условия на уроци по солфеж

Уроците се записват предварително. В началото на обучението се внася депозит на стойност цената на един урок. Ако ученикът не дойде в уговорения час и не предупреди от предишния ден, урокът се заплаща с депозита.Пропуснати уроци не се прехвърлят за следващия месец и са за сметка на ученика. След уточняване на учебния график се зарежда месечният абонамент, който се заплаща авансово на всеки 4 седмици, съобразни броя и продължителността на желаните занятия.

Единичен урок от 50 минути

Цена: 40лв.

Единичен урок от 30 минути

Цена: 30лв.

Месечна карта от 4 урока по 50 минути

Цена: 149лв.

(37,25лв. на урок)

Месечна карта от 8 урока по 50 минути

Цена: 279лв.

(34,87лв. на урок)

Запиши се на урок по солфеж

Уроците по солфеж се записват предварително на посочените Контакти. Провеждат се на място в школата или Онлайн.