Ударните инструменти са прародителите на всички музикални инструменти, а съвременният барабан е в основата на по-голямата част от музиката, която слушаме.

Уроците са подходящи за:
деца и възрастни.

Какво представлява урока

Груповите уроци по барабани се водят от професионалисти и целят изграждане на правилна техника на звукоизвличане, постановка, координация и метроритмичен усет, което се постига, чрез специално подбрани за целта практически и теоретични упражнения. Занятията се провеждат в малки групи между 2 и 5 души, и са подходящи за деца, ученици и възрасти.Участниците в тях се групират персонално от преподавателя, съобразно тяхната възраст и ниво.

Ползи от уроците

Груповото музициране създава чудесно усещане за работа в екип, сплотеност и разбира се забавление! Такъв вид занимания формират и развиват социалните умения, защото упражненията изискват комуникация и изслушване между всички участници. Освен техническите способности, които ученикът придобива, свиренето на барабани влияе благотворно и върху неговото общо физическо и психическо здраве.

Цени и условия

Уроците се записват предварително. В началото на обучението се внася депозит на стойност цената на един урок. Ако ученикът не дойде в уговорения час и не предупреди от предишния ден, урокът се заплаща с депозита.Пропуснати уроци не се прехвърлят за следващия месец и са за сметка на ученика. След уточняване на учебния график се зарежда месечният абонамент, който се заплаща авансово на всеки 4 седмици, съобразни броя и продължителността на желаните занятия.

Единичен урок от 45 минути

Цена: 22лв.

Месечна карта от 4 урока по 45 минути

Цена: 79лв.

(19,75лв. на урок)

Месечна карта от 8 урока по 45 минути

Цена: 149лв.

(18,62лв. на урок)

График на групови занятия

Посоченият график е ориентировъчен и се фиксира при сформирането на група.

Запиши се на урок

Уроците се записват предварително на посочените Контакти. Провеждат се на място в школата или Онлайн.