НОВО! Промоционални музикални ваучери

Ваучерите са с ограничено количество.

Солфежът е музикално-теоретична дисциплина, която има пряко отношение към всяка една форма на музициране независимо дали става въпрос за конкретен инструмент, пеене, танци или нещо др.

Уроците са подходящи за: деца и възрастни.

Какво представлява урока

В часовете по солфеж ще бъдат изучавани систематично всички елементи, от които е съставено едно музикално произведение, като ноти, размер, лад, гама, тоналност, интервали и др. Ще се правят практически упражнения целящи развитието на горе-изброените музикални способности, което ще развие музикалността на всеки един ученик и ще му помогне при свиренето.

Ползи от уроците

Уроците по солфеж въздействат по изключително положителен начин върху младия изпълнител, развивайки неговия музикален слух, метро-ритмичен усет, памет и др., което спомага на цялостното му изграждане като музикант. Класовете са структурирани, както по възраст, така и по ниво, което се определя индивидуално от преподавателя при записване и са с големина от 3 до 10 души.

Цени и условия

Уроците се записват предварително. В началото на обучението се внася депозит на стойност цената на един урок. Ако ученикът не дойде в уговорения час и не предупреди от предишния ден, урокът се заплаща с депозита.Пропуснати уроци не се прехвърлят за следващия месец и са за сметка на ученика. След уточняване на учебния график се зарежда месечният абонамент, който се заплаща авансово на всеки 4 седмици, съобразни броя и продължителността на желаните занятия.

Единичен урок от 45 минути

Цена: 30лв.

Месечна карта от 4 урока по 45 минути

Цена: 99 лв

(24,75 лв. на урок)

Месечна карта от 8 урока по 45 минути

Цена: 189лв.

(23,62лв. на урок)

График на групови занятия

Посоченият график е ориентировъчен и се фиксира при сформирането на група.

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
10:30
.
.
.
.
.
.
.
16:00
Сценично поведение за певци
.
.
.
.
Музика за деца
.
17:00
Групови уроци по барабани
.
.
.
.
.
.
18:00
.
Музика за деца
.
Публична реч
Групови уроци по цигулка
.
Музика за деца
19:00
.
.
.
Сценично поведение за певци
.
.
.

Запиши се на урок

Уроците се записват предварително на посочените Контакти. Провеждат се на място в школата или Онлайн.