НОВО! Промоционални музикални ваучери

Ваучерите са с ограничено количество.

Цигулката е от семейството на струнните лъкови и представлява един от най-красивите и нежни музикални инструменти. Макар да има много по-древни корени е прието, че придобива днешния си вид през 16 век в Италия и от тогава е неизменна част от културният живот на хората.

Уроците по цигулка са подходящи за:
деца, ученици и възрастни.

Какво представлява урока

Обучението по цигулка е индивидуално и върви паралелно със занимания по солфеж. Учебният материал се преподава по ред, определен от педагога и съобразен с възприемчивостта на ученика и неговите музикални качества. Методиката включва, както утвърдени имена от българската и руска педагогически школи, така и популярната в Европа система на Оксфордския университет “Fiddle Time“. Грижа на преподавателя е и развитието у децата на обща музикална култура и отношението към изкуството като цяло.

Ползи от уроците по цигулка

При свиренето на цигулка се усвояват сложни двигателни умения, съчетани с възможност за емоционално себеизразяване, стимулират се физическите и технически способности, развиват се качества, като концентрация, воля и памет, което е изключително полезно, както за децата, така и за възрастните.

Цени и условия на уроци по цигулка

Уроците се записват предварително. В началото на обучението се внася депозит на стойност цената на един урок. Ако ученикът не дойде в уговорения час и не предупреди от предишния ден, урокът се заплаща с депозита.Пропуснати уроци не се прехвърлят за следващия месец и са за сметка на ученика. След уточняване на учебния график се зарежда месечният абонамент, който се заплаща авансово на всеки 4 седмици, съобразни броя и продължителността на желаните занятия.

Единичен урок от 50 минути

Цена: 40лв.

Единичен урок от 30 минути

Цена: 30лв.

Месечна карта от 4 урока по 50 минути

Цена: 149лв.

(37,25лв. на урок)

Месечна карта от 8 урока по 50 минути

Цена: 279лв.

(34,87лв. на урок)

Запиши се на урок по цигулка

Уроците по цигулка се записват предварително на посочените Контакти. Провеждат се на място в школата или Онлайн.