Групови уроци по солфеж за деца и възрастни

Солфежът е музикално-теоретична дисциплина, която има пряко отношение към всяка една форма на музициране независимо дали става въпрос за конкретен инструмент, пеене, танци или нещо др. Той е задължителен предмет, изучаван във всички реномирани учебни заведения и спомага за по-бързото и лесно осъзнаване на музикалния материал. Уроците по солфеж въздействат по изключително положителен начин върху младия изпълнител, развивайки неговия музикален слух, метро-ритмичен усет, памет и др., което спомага на цялостното му изграждане като музикант. В часовете по солфеж ще бъдат изучавани систематично всички елементи, от които е съставено едно музикално произведение, като ноти, размер, лад, гама, тоналност, интервали и др. Ще се правят практически упражнения целящи развитието на горе-изброените музикални способности,

което ще развие музикалността на всеки един ученик и ще му помогне при свиренето. Груповите уроците по солфеж са подходящи за деца възрастни, начинаещи и напреднали. Класовете са структурирани, както по възраст, така и по ниво, което се определя индивидуално от преподавателя при записване и са с големина от 3 до 10 души.


Възрастови групи

  • Група 5 до 7 години
  • Група 7 до 10 години
  • Група 11 до 13 години
  • Група 14 до 18 години
  • Група над 18 години

За повече информация или други въпроси, може да се свържете с нас на посочените контакти


Уроците по солфеж се провеждат на място в школата или Онлайн.

Преподаватели: Анислав Лазаров

Цени

Единични посещения с времетраене 45 минути
22лв.

Месечни абонаменти за групови занятия

Месечна карта Цена
Включва един урок в седмицата
(общо 4)
79 лв
(19,75лв. за урок)

Месечна карта Цена
Включва два урока в седмицата
(общо 8)
149 лв
(18,62лв. за урок)

График

Посоченият график е ориентировъчен и се фиксира при сформирането на група.

Условие за записване

Занятията се записват предварително на долу-посочените телефони.

Единичните посещения се заплащат на място след приключване на музикалното занятие.

Месечният абонамент се зарежда авансово на всеки четири седмици, съобразно броя на желаните занятия.Пропуснати занятия не се прехвърлят за следващия месец и са за сметка на ученика.

Заповядайте!


  0895 62 66 16 / 0883 38 50 80
  contact@veneramusic.bg
  Venera Music - музикални уроци