Групова музика за възрастни

Курсът представлява един малък фрагмент от необятният свят на Музикотерапията.

Уроците са подходящи за:
студенти и възрастни.

Какво представлява урока

Курсът е насочен към активното музициране, чрез пеене на песни и възпроизвеждане на специално подбрани музикални упражнения, което освен че стимулира вродените творчески способности заложени у всеки, повлиява и положително на социалните умения, както и на цялостното емоционално състояние на участниците, безотказна практика използвана от нашите баби и дядовци в миналото, преди да бъдат изобретени музикалните носители. Занятията са подходящи за всички, които искат да разпуснат след забързаните ежедневни дни, изпълнени с безкрайни задължения и ангажименти.

Ползи от урока

Този тип занятия благоприятстват социалните умения, самочувствието, адаптивността, толерантността, търпението и всички качества, които спомагат работата в екип по един приятен и безопасен начин, посредством меката, хармонична и сплотяваща сила на музиката. Упражненията и песните се изпълняват колективно от цялата група, като целта е максимално всички да се отпуснат и да се забавляват, създавайки нови познанства и приятелства в музикална среда на радост и хармония.

Цени и условия

Уроците се записват предварително. В началото на обучението се внася депозит на стойност цената на един урок. Ако ученикът не дойде в уговорения час и не предупреди от предишния ден, урокът се заплаща с депозита.Пропуснати уроци не се прехвърлят за следващия месец и са за сметка на ученика. След уточняване на учебния график се зарежда месечният абонамент, който се заплаща авансово на всеки 4 седмици, съобразни броя и продължителността на желаните занятия.

Единичен урок от 45 минути

Цена: 22лв.

Месечна карта от 4 урока по 45 минути

Цена: 79лв.

(19,75лв. на урок)

Месечна карта от 8 урока по 45 минути

Цена: 149лв.

(18,62лв. на урок)

График на групови занятия

Посоченият график е ориентировъчен и се фиксира при сформирането на група.

Запиши се на урок

Уроците се записват предварително на посочените Контакти. Провеждат се на място в школата или Онлайн.